ติดต่อเต็นท์

หจก. ตุนกะตัง คาร์เซ็นเตอร์

218 หมู่ 5 ตำบลคลองคะเชนทร์

อ.เมือง จ.พิจิตร

056-611052